BMI – Index tělesné hmotnosti (anglicky Body Mass Index) slouží k orientačnímu hodnocení tloušťky v poměru k výšce. Hodnota indexu Vám orientačně ukáže, zda jste se svojí váhou v normě či máte-li již nadváhu nebo dokonce trpíte obezitou. Index určuje i míru případných rizik souvisejících s nadváhou či podváhou. Index je orientační, např. u sportovců a starších osob nemusí odpovídat aktuálnímu stavu hmotnosti těla.

BMI se vypočte takto: BMI = tělesná váha v kg/výška2 (výška v m)

Hodnoty BMI

BMI Klasifikace váhy Zdravotní riziko
do 18,5 podváha zvýšené
18,5 – 24,9 normální váha minimální
25,0 – 29,9 nadváha mírně zvýšené
30,0 – 34,9 obezita I. stupně středně zvýšené
35,0 – 39,9 obezita II. stupně velmi zvýšené
Nad 40,0 obezita III. stupně vysoké

Optimální hodnota BMI je v rozsahu 21,9 – 22,4 pro muže a 21,3 – 22,1 pro ženy. Hodnoty vyšší jak 27,8 pro muže a 27,3 pro ženy jsou spojeny s onemocněními jako např. vysoký krevní tlak, cukrovka či se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.