Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Po správném vyplnění objednávkového formuláře vám na emailovou adresu bude doručeno potvrzení objednávky Pokud potvrzení neobdržíte do dvou pracovních dnů na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte telefonicky. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. Pokud mezi vyřízením a odesláním objednávky proběhne změna cen, platí vždy aktuální ceny v den přijetí objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky. Objednavatel se zavazuje zaplatit za zboží a dopravu včas a v řádném termínu. Dodavatel se zavazuje zboží dodat dle objednávky. Pokud zákazník nezaplatí za objednaný program včas dodavatel si vyhraňuje právo zboží nedodat.

Potvrzení dodání zboží a upřesnění doby dodání zboží bude uvedeno v e-mailu s potvrzením objednávky.
Prvním závozním dnem je vždy první pondělí od potvrzení objednávky, pokud si sami v objednávce neurčíte jiné pondělí.
Dodácí dny jsou vždy pondělí, středa, pátek v době od 7:30-10:00 h.

  • Hotově při prvním závozu
  • Bankovním převodem – na účet 539736329 / 0800, variabilní symbol bude poslán v potvrzení objednávky

Zavazujeme se, že budeme chránit data, která musela být uvedena pro realizaci objednávky. Tato data a údaje nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Provozovatel využije data a údaje pouze pro běžnou komunikaci se zákazníkem.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Společnost VS CENTRUM s.r.o. si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů.

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti VS CENTRUM s.r.o., ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.